Strunjire

Strunjire manuală

Atunci când situația o cere, utilizăm strunguri cu mecanisme de acționare mecanică, hidraulică și/sau electrică, pentru reglajele